Alv-määritykset

Arvonlisäveron määritysten hallinta tapahtuu yrityksen perustiedoissa Alv-määritykset -välilehdellä. Yleisimmät Alv-kannat tuodaan ohjelmaan tilikartan latauksen mukana.

Kieli

Alv-määrityksen kielikoodi, joka voi olla suomi, ruotsi ja englanti. Tallenna selite aina vähintään yrityksen kielellä.

Selite

Alv-määrityksen selite, joka näkyy osasovellusten ja tilikartan alv-määritys-valintalistoissa.

Nimi laskulle

Alv-määrityksen nimi, joka näkyy selitteenä laskun alv-erittelyssä.

Verokanta

Fivaldin sisäinen arvonlisäveron tyyppi, joka määräytyy alv-prosentin mukaan. Listalta voidaan valita: Yleinen, Elintarvikkeet, Ravintola, Henkilökulj.yms., Parturit ja pienet korjauspalvelut.

Tällä kentällä ei ole muuta toiminnallisuutta kuin toimia lisätietona mahdollisissa tulevissa alv–muutoksissa.

Käytössä: Kh | Myynti | Osto | Palkat | Tositesyöttö

Valinnalla määritellään minkä Fivaldi-osasovelluksen käytössä kyseinen alv-määritys on.

Kh = kiinteistöhallinta

Myynti = tilaustenkäsittely, weblaskutus, sopimuslaskutus, myyntireskontra, tehtävienhallinta

Osto = ostotilaukset, ostoreskontra, ostolaskujen kierrätys

Palkat = palkanlaskenta

Tositesyöttö = kirjanpito

Verokoodi Finvoice-aineistoon | VatCode, VatFreeText ja RowVatCode

Listalta voidaan valita alv-parametrille sitä koskeva verokohtelukoodin selite, jonka jälkeen uusiin Finvoice-laskuaineistoihin siirtyy automaattisesti kyseinen verokoodi-merkintä.

Finanssialan ohjeistus

Arvonlisäverottomien laskujen perusteet

Verohallinnon ohjeistuksen mukaiset verottomuuden perusteet ilmoitetaan VatFreeText- tai RowFreeText-elementeissä ja VatCode-arvolla, jolloin laskun visualisoinnissa näkyy koodia vastaava seliteteksti.

Jos laskun lähettäjä tai laskutettava aihe aiheuttaa poikkeavaa verokäsittelyä, voidaan se koodittaa lasku- tai laskurivitasolla. Sallitut koodit on sovittu yhdessä verottajan kanssa. Koodin mukainen teksti näytetään selaimella laskua tarkasteltaessa.

Semanttisessa mallissa suositellaan käytettäväksi UN/CEFACT code list 5305, D. 16B mukaisia koodeja, esimerkiksi:

 

Verokohtelukoodit

Suomi

Englanti

Ruotsi

AB

Marginaalivero

Exempt for resale

Marginalskatt

AE

Käännetty ALV

VAT Reverse Charge

Omvänd Moms

E

Yhteisömyynti

Exempt from tax

Gemenskapsförsäljning

G

Veroton myynti ulkomaille (kolmannet maat)

Free export item, tax not charged

Skattefri försäljning till utlandet (tredje land)

O

Veroton palvelu

Services outside scope tax

Skattefri tjänst

S

Normaali veroprosentti

Standard rate

Normal skatteprocent

Z

Veroton tuote

Zero rated goods

Skattefri produkt

ZEG

Vero tavaraostoista muista EU-maista

Tax charged from goods bought from other EU countries

Skatt på köp av varor från andra EU-länder

ZES

Vero palveluostoista muista EU-maista

Tax charged from services bought from other EU countries

Skatt på köp av tjänster från andra EU-länder

 

Esimerkki Finvoice-aineiston sisällöstä

<VatSpecificationDetails>

<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">1000,00</VatBaseAmount>

<VatRatePercent>24</VatRatePercent>

<VatCode>S</VatCode>

<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">240,00</VatRateAmount>

<VatFreeText>Normaali veroprosentti</VatFreeText>

<VatFreeText>Myynti 24</VatFreeText>

</VatSpecificationDetails>

 

<RowVatRatePercent>24</RowVatRatePercent>

<RowVatCode>S</RowVatCode>

 

Kohde kausiveroilmoituksella

Kentällä ohjataan kirjausten ja lasketun arvonlisäveron käsittelyä kausiveroilmoituksella. Kenttä ei ohjaa alv:n laskentaa, ainoastaan ohjausta kausiveroilmoituksella.

Poikkeava käsittely

Alv:n laskentaan liittyvät poikkeavat verokäsittelyt valitaan tässä kentässä.  

Alkupäivä

Arvonlisäveroprosentin käyttöönottopäivämäärä, kun arvonlisäveroprosentti muuttuu. Kentässä on oletuksena voimassa olevan arvonlisäveroprosentin käyttöönottopäivä.

ALV-prosentti

Esimerkiksi yleinen verokanta on 24 prosenttia 1.1.2013 lähtien.

Kausiveroilmoituksella ilmoitettavalla verottomalla liikevaihdolla alv-prosentti on tyhjä.

Jakoprosentti

Tuki jakoprosentille on kirjanpidossa ja ostoreskontrassa. Bruttokäsittelyä suositellaan, kun on käytössä kiinteistöhallinta, koska tavoitteiden ajo ei tue nettokäsittelyä. Alv-jakoprosenttia seurantakohteen takana voidaan käyttää, mikäli on useita prosentteja, eli esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiössä tulee usein myös 100% vähennyksiä, kun kulu kohdistuu kokonaan alvilliseen huoneistoon. Tällöin voidaan kirjata samalle tilille myös muita vähennysprosentteja kuin mikä on yrityksen perustietoihin määritelty jakoprosentti.

Esimerkki: Taloyhtiö muodostuu kolmesta kerrostalosta. Yhtiö on hakeutunut alvilliseksi erikseen taloittain, ja jokaisella talolla on oma jakoprosentti.

Tositesyöttötunnus

Kirjanpidon vientien tallennuksessa vientirivillä käytetty tunnus, jolla arvonlisäveron määritystä voidaan vaihtaa tilillä olevasta oletustunnuksesta poikkeavaksi. Oletuksena tunnuksena on veroprosentin määrä.

Sisäänlukutunnus

Ulkoisesta järjestelmästä tuotavan vientien arvonlisäveromäärityksen ohjauskenttä.

Tunnus laskulla

- Laskulla näkyvän alv-koodin tunnus on käyttäjän muokattavissa (ei pakollinen)

- Tunnus näytetään laskun veroerittelyssä sekä tuoterivikohtaisesti sarakkeessa Alvkoodi

- Mikäli tunnusta ei määritellä, ohjelma käyttää automaattisesti sisäistä kirjainkoodia  

- Tunnuksen pituus voi olla enintään 4 merkkiä, ja samaa koodia ei voi antaa toiselle määritykselle

- Uudelle laskulle tuodaan aina laskutushetkellä voimassa oleva tunnus

- Laskukopiolla säilyy aina laskutushetkellä ollut tunnus, vaikka perustiedoissa olisi määritelty jo uusi tunnus

Ei käytössä

Kun arvonlisäveroprosentin käyttö on päättynyt ja sen käyttö halutaan estää, valitaan ’Ei käytössä’ valinta.

Bruttokäsittely kirjanpidossa

Arvonlisävero lasketaan tilin saldosta kuukausittain, kun kauden tapahtumat ovat valmiit Fivaldin osasovelluksissa.

Nettokäsittely kirjanpidossa

Arvonlisävero lasketaan jokaisesta viennistä tositteen kirjauksen yhteydessä Fivaldin osasovelluksissa.

ALV-tili

Arvonlisäveron kirjaustili, jolle veron kirjaaminen tapahtuu automaattisesti.

ALV-oikaisutili

Oikaisutili on arvonlisäverokirjauksen vastatili, jos oikaisutili on valittu. Oikaisutilin valinta muuttaa valitun arvonlisäveromäärityksen tekemään verokirjauksesta aina kaksipuolisen. Oikaisutiliä käytetään bruttokäsittelyssä ja mm. yhteisöostojen käsittelyssä. Yhteisöostojen käsittelyyn tulee kytkeä myös poikkeava käsittely Käännetty Alv, jotta kirjattava summa muuttuu verottomaksi.

Uusi alv-määritys

Tällä painikkeella voit lisätä uuden alv-määrityksen.

Määritysten muuttaminen tapahtuu menemällä ko. selitteen kohdalle ja muuttamalla tiedot. Muutos tallentuu näkymän vasemman reunan tallenna-kuvakkeella.

Poista alv-määritys

Alv-määrityksen poisto on mahdollista vain parametreille jotka eivät ole käytössä.

Muutoskäyttäjä | Muutosaika

Ruudun alaosassa näkyy viimeisen muutoksen tekijän tunnus ja aika.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.