Voit ladata kaikki raportit myös CSV-muodossa, mutta suosittelemme tarkistamaan CSV-muotoisten raporttien sisällön ennen niiden käyttöä.

Teknisistä syistä johtuen osa CSV-raporteista on muodoltaan erilaisia tai ei sisällä kaikkia raportin tietoja.

Tallenna parametrit - ominaisuus

Yleistä

Raporteille voidaan tallentaa esivalintoja, jotka helpottavat käyttäjää, kun tulostetaan useasti samaa raporttia samoilla rajauksilla. Näin raportin rajauksia ei tarvitse valita joka kerta uudelleen.

Myös raporttien automaattiset ajot arkistoon ja/tai sähköpostiin on mahdollista tehdä tämän ominaisuuden kautta.

Tallennukseen liittyvät lisätiedot tulevat valittaviksi Tallenna parametrit -valintaruudun alle, kun valintaruutu on ruksattuna. Tallennetut valinnat tulevat valittaviksi raportin alkuun, Tallennetut parametrit -alasvetovalikkoon.

Tallennusnimi

- Tallennusnimi on pakollinen tieto

- Nimen pituus voi olla maksimissaan 50 merkkiä

- Nimi tulee näkymään kyseisen raportin Tallennetut parametrit -rajauksissa sekä Raporttiajot-näkymässä

- Raporttirajauksissa nimen perässä näytetään kirjain, joka kertoo tallennustyypin:

(A) = Automaattinen

(E) = Esivalinta

Tallennustyyppi

Esivalinta

Jos tallennustyypiksi valitaan ”Esivalinta”, näkyviin tulee lisävalinta Tallennuksen käyttö, jonka avulla voi määrittää, ketkä tallennettuja parametreja voivat käyttää myöhemmin.

Tallennuksen käyttö

Yrityksen

- Tallennettua esivalintaa voi käyttää tässä yrityksessä kaikki tämän yrityksen käyttäjät.

Käyttäjän

- Tallennettua esivalintaa voi käyttää vain kyseinen käyttäjä kaikissa yrityksissään.

Yleinen

- Tallennettua esivalintaa voivat käyttää kaikki saman ympäristön käyttäjät kaikissa yrityksissään. Tilitoimiston asiakkaan tallentamaa yleistä esivalintaa voivat käyttää myös tilitoimiston käyttäjät asiakkaan ympäristön yrityksissä. Mahdollinen ympäristön ulkopuolinen käyttäjä ei näe yleistä esivalintaa.

”Yleinen”-tallennustyyppi ja raportin lähetys sähköpostiin

- Jos esivalinnan tallennustyypiksi on valittu ”Yleinen”, mahdollista Sähköpostiosoite-kentän arvoa ei tietoturvasyistä tallenneta.  

Automaattinen

Jos tallennustyypiksi valitaan ”Automaattinen”, näkyviin tulee useita lisävalintoja.

Automaattista ajoa pääsee tallennuksen jälkeen käsittelemään vain kyseisen ajon käyttäjä sekä raporttiajojen pääkäyttäjä. Automaattinen ajo on aina yrityskohtainen tallennus.

Raportin kohteeksi tulee valita "Sähköpostiin" ja/tai "Arkistoon". HUOM: Jos raportin kohteeksi on valittu ”Näytölle”, automaattinen tallennus ei tee käytännössä mitään.

 

Ajon tyyppi

Ajastettu

Ajastetulle ajotyypille voi määrittää ajoajan ja toistot erillisissä lisäkentissä.

Ajoaika

Ensimmäisen raporttiajon oletusaika (tt:mm pp.kk.vvvv)

Toisto

Kerran | Päivittäin | Viikoittain | Kuukausittain

Jos valinta on joku muu kuin ”Kerran”, näkyviin tulee lisäkenttä, johon voi syöttää toistojen määrän.

Esimerkki: Toiston luvuksi annettu ”2” ja valittu ”Kuukausittain” = ajo tapahtuu kahden kuukauden välein.

Kausikäsittely

Kausikäsittely-tyyppinen automaattiajo käynnistyy valitun laukaisukriteerin sulkemisen perusteella.

Esimerkiksi ”aina kun kirjanpidon kausi suljetaan” tai ”aina kun tilikausi suljetaan”.   

Laukaisu

Valitse listalta kriteeri joka laukaisee ajon syntymisen. Jos kriteeriksi on valittu esimerkiksi ”Kirjanpidon kausi suljettu”, ajo siirtyy ajojonoon sulkemista seuraavana yönä.

Alkaen kaudesta (vvvvkk)

Automaattiajon alkamiskausi (pakollinen tieto).

Kumulatiivinen raporttiajo

Tarkoitettu käytettävän vain raporteissa, joista tilikaudelle halutaan vain yksi raportti arkistoon. Eli arkistossa pitää olla vain viimeisimmän suljetun kauden tilanne. (Tätä parametria ei ole tarkoitus käyttää kausikohtaisesti tallennettavien raporttien kanssa.)

Arkistomallin esimerkkiraportteja joissa kumulatiivinen raporttiajo -parametri:

- Laskupäiväkirja (myre) tilikausittain

- Päiväkirja Tilikausittain

- Pääkirja seurantakohteilla Tilikausi

- Tililuettelo Tilikausittain

Toimintopainikkeet tallennuksen jälkeen raporttitulostimessa

• Näytä ajotilanne

- Painike vie Raporttien ajotilanne -näkymään.

• Muokkaa ajoa

- Toiminto on käytettävissä vain raporttiajojen pääkäyttäjällä (jos muokkausoikeus).

- Painike vie Muuta ajoja -näkymään, jossa voidaan vaihtaa ajolle käyttäjä.

• Poista ajo

- Toiminto on käytettävissä vain raporttiajojen pääkäyttäjällä (jos poisto-oikeus).

Raporttiajot

Raporttien ajotilanneOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.