Rekisteröinti ja palveluiden käyttöönotto

Rekisteröinnistä vastaavalla käyttäjällä tulee olla Fivaldi Palvelunhallinnassa oikeus Web-sovellukseen "AutoInvoice-palvelu" ja käyttöoikeuksia kaikkiin rekisteröitäviin yrityksiin (esimerkiksi kaikissa "AutoInvoice-palvelu").

Rekisteröinti luo automaattisesti Fivaldi Laskujen välitykseen AutoInvoice välittäjän ja välitystavan. Tämä välitystapa mahdollistaa Finvoice-verkkolaskujen lähetyksen yrityksille

Huom. Mikäli arkiston myyntilaskut-aineistoa ei ole otettu käyttöön käyttäjän toimesta, Autoinvoice-rekisteröinnissä tämä tapahtuu automaattisesti. Viestit-näkymässä näkyy silloin ilmoitus: ”Arkistossa otettu käyttöön myyntilaskuaineisto, jotta laskun kuva voidaan välittää laskun mukana.” Myyntilasku-aineistojen arkistointi käynnistyy tämän jälkeen takautuvasti koko historian osalta, mikäli arkiston pääkäyttäjä ei ole aineistolle muuta päivämäärää alkupäiväksi määritellyt.    

Käyttäjätiedot

Rekisteröinti luo käyttäjän sähköpostiin liittyvän API-avaimen joka liitetään kaikkiin tämän käyttäjän rekisteröimiin yrityksiin automaattisesti. Tämän sähköpostiosoitteen käyttäjä pääsee myös hallinnoimaan kyseisten yritysten Visma Maventa-tilin tietoja (ADMIN-käyttäjä).

Syötä sähköpostiosoite ja nimitiedot. Annettuun sähköpostiosoitteeseen saapuu ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä viesti jonka kautta rekisteröinti vahvistetaan. Sähköpostiosoite toimii myös käyttäjätunnuksena Visma Maventa-tilille.

HUOM! On suositeltavaa ilmoittaa rekisteröinnissä sellainen aktiivinen sähköpostiosoite, jota todennäköisesti ei tulla poistamaan niin kauan kun tämä yritys hoitaa rekisteröitävien yrityksien Visma Maventa-tiliä.

Jos tämä käyttäjä/sähköposti poistetaan Visma Maventa-tililtä, yhteys tilin ja Fivaldin välillä katkeaa, kunnes uuden käyttäjän/sähköpostin API-avain on kytketty manuaalisesti jokaiseen Fivaldi yritykseen vanhan sähköpostin API-avaimen tilalle.

Rekisteröidy AutoInvoiceen ja kytke palveluja -vaihtoehto

Kun AutoInvoice-palvelu -web-sovelluksen Rekisteröinti-sivulla valitaan vaihtoehto Rekisteröidy AutoInvoiceen ja kytke palveluja, sivun alaosaan tulevat näkyviin alla listatut osiot ja valinnat.

Valitse palvelut

Palveluista on aina valittuna oletuksena: Laskujen vastaanotto ja Skannauspalvelu, mutta voit poistaa/valita rekisteröitäväksi haluttuja palveluita klikkaamalla kyseistä valintaa.  

Rekisteröitäväksi valitut palvelut näkyvät vihreänä.    

Laskujen vastaanotto

Skannauspalvelu

Massatulostuspalvelu

E-lasku | Suoramaksu

Palveluita voi aktivoida käyttöön myös rekisteröinnin jälkeen tarpeen mukaan.

Laskutusyritys

Ei laskutusyritystä

Jos laskutusyritystä ei valita, lähetetään transaktiokululasku jokaiselle yritykselle erikseen.

Yritys valittu listalta

Jos transaktiokululasku halutaan kootusti eriteltynä, tulee rekisteröinnin yhteydessä valita laskutusyritys.

Laskutusyritys-valintalistassa näkyvät ne rekisteröidyt yritykset, joissa käyttäjä on Maventa-tilillä ADMIN-käyttäjä ja joihin käyttäjällä on Fivaldi käyttöoikeus.

Valitse yritykset

Listalla näytetään kaikki yritykset joihin käyttäjällä on käyttöoikeus.

Kaikkien sivulla näkyvien yritysten valinta voidaan tehdä kerralla klikkaamalla ylintä "ruutua", tai yrityksiä voidaan valita yksi kerrallaan.

Yrityksien lajittelu tiettyyn järjestykseen tapahtuu klikkaamalla haluttua listan otsikkoa: Yritysnro, Nimi, Laskujen vastaanotto, Skannauspalvelu, Tulostuspalvelu, E-lasku, Suoramaksu, Käyttäjätunnus.

Taulukon alaosan toiminnoilla voit valita sivulla näkyvien yritysten määrän sekä liikkua useampien sivujen välillä. Jos yrityksiä on valittu ja liikutaan toiselle sivulle, yritysvalinnat tyhjennetään.

Rekisteröitävän yrityksen perustiedoissa tulee olla annettu seuraavat tiedot:

Yritys voidaan valita vasta, kun kaikki alla mainitut tiedot on annettu Yrityksen perustiedoissa. Jos tiedoissa on puutteita, yritystä ei voi valita ja rivillä näkyy punaisella pohjalla oleva huutomerkki.

  • Yrityksen nimi
  • Lähiosoite
  • Postinumero ja -toimipaikka
  • Maa
  • Kotipaikka
  • Y-tunnus
  • Sähköposti
Mikäli esim. yhdistykseltä puuttuu y-tunnus, ei sitä voida rekisteröidä Autoinvoice-palveluun. Autoinvoice-palvelun operaattori Maventa tarvitsee rekisteröinnin yhteydessä y-tunnuksen, jotta palvelu voi muodostaa OVT-tunnuksen, jota tarvitaan laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

Näytä yritykset: Rekisteröimättömät | Rekisteröidyt | Tulostuspalvelua käyttäneet

Rekisteröimättömät yritykset: Näyttää vain yritykset joita ei ole rekisteröity AutoInvoice-palveluun.

Rekisteröidyt yritykset: Näyttää vain yritykset jotka on rekisteröity AutoInvoice-palveluun.

Tulostuspalvelua käyttäneet: Tarvittiin vain siirtymävaiheessa vanhasta tulostuspalvelusta nykyiseen tulostuspalveluun. Tällä suodattimella sai näkyviin yritykset jotka piti siirtymävaiheessa rekisteröidä tulostupalveluun. 

Hae-kenttä

Etsii annettua arvoa kaikista listan kentistä ja tuo esille yritykset joissa osuma. Haku tapahtuu vain niillä arvoilla jotka näkyvät ruudullakin.

Lue ja hyväksy AutoInvoicen käyttöehdot

Lue AutoInvoicen käyttöehdot linkistä "Lue käyttöehdot".

Hyväksy ehdot ruksaamalla kohta "Olen lukenut ja hyväksyn AutoInvoicen käyttöehdot."

Tämä on pakollinen osio yrityksen rekisteröinnin yhteydessä.

Lähetä tiedot

Kun rekisteröitävät yritykset on valittu, klikkaa Lähetä tiedot -painiketta. Rekisteröinnin jälkeen avautuu Viestit-välilehti josta voi tarkistaa rekisteröinnin onnistumisen.


Katso seuraavaksi:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haluan vaihtaa e-lasku operaattoriksi AutoInvoicen ja lähettää muutosilmoitukset pankkiin -vaihtoehto

HUOM! Ennen operaattorin vaihtotoimintoa, tulee AutoInvoice-palvelu | Rekisteröinti ja Maventa-tili: Pankkiverkon avaus olla tehty laskuttajayritykseen. Operaattorin vaihtotoiminto avaa automaattisesti Fivaldin e-laskupalvelut laskuttajayrityksen käyttöön, joten ko. palveluiden käyttöönottoa ei tehdä etukäteen.

Kun AutoInvoice-palvelu -web-sovelluksen Rekisteröinti-sivulla valitaan vaihtoehto Haluan vaihtaa e-lasku operaattoriksi AutoInvoicen ja lähettää muutosilmoitukset pankkiin, sivun alaosaan tulee näkyviin Valitse yritykset -taulukko.

Tämän vaihtoehdon tarkempi käyttö on selitetty sivulla Kuluttajalaskutus: Välitystapa muuttuu Fivaldi Pankkiyhteydestä AutoInvoice-palveluksi.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.