SISÄLTÖ

Työsuhdematkalippu ja edun määrän laskeminen on kuvattu Verohallinnon ohjeessa Luontoisedut verotuksessa. Tarkistathan aina ajantasaiset ohjeet ja edun määrät verottajan sivuilta.

Työsuhdematkalippu on verovapaata, jos edun arvo on enintään 3 400 euroa vuodessa (vuonna 2021). Ylimenevä osuus on veronalaista luontoisetua. Jos työntekijä saa sekä polkupyöräedun että työsuhdematkalipun, niiden verovapaa määrä voi olla yhteensä korkeintaan 3 400 euroa. Työsuhdematkalipusta on aina annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua ei ole. Työnantaja voi periä työsuhdematkalipusta omavastuuosuuden työntekijän nettopalkasta ja peritty korvaus alentaa verotettavan edun määrää.

Ilmoittamisajankohdista/-jaksoista kerrotaan tarkemmin esim. tässä verottajan linkissä tulolajin 341 ja 342 kohdalla.

Työsuhdematkalipun ilmoittaminen poikkeaa muista luontoiseduista samalla tavalla kuin polkupyöräedun ilmoittaminen, koska maksajan on vähennettävä palkaksi katsottavasta osuudesta työntekijältä perimänsä korvaus.

20.4.2021 Tulorekisteri päivitti ohjeistustaan työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun ilmoittamisesta vuoden 2021 osalta. Katso tarkemmin tästä linkistä kappaleesta 1.1.2 Työsuhdematkalippuetu. 

1.1.2022 lähtien työsuhdematkalippuedun verovapaalla tulolajilla 341 voidaan ilmoittaa tulolajikohtaiset vakuuttamisen poikkeustilanteet.  Näin ollen vuonna 2021 käytössä olleet sijaismaksajan tulolajeilla ilmoittaminen tilanteissa, joissa työsuhdematkalippuetu sisältyy työntekijän bruttopalkkaan, jäävät pois käytöstä. Tässä dokumentissa löytyy ohjeistus, miten ilmoittaminen tehdään vuodesta 2022 eteenpäin.

Mikäli korjataan vuoden 2021 palkkatietoilmoituksia, tulee korjaukset tehdä 2021 voimassa olleiden ohjeistuksien mukaisesti.

Palkkalajit Visma Fivaldissa

Perusta yrityksessä tarvittavat uudet palkkalajit Fivaldin Palkkalajit-rekisterissä ja kytke ne oikeisiin tilastoryhmiin.

Veroton osuus

Perusta uusi palkkalaji 2405 Työsuhdematkalippu, veroton Luontoisedut–palkkalajiluokkaan Palkkalajit-rekisterissä.

Linkitä Tilastoryhmät-välilehdellä palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 341 ”Työsuhdematkalipun verovapaa osuus”:

 

Työsuhdematkalippuetu annetaan bruttopalkan päälle

Tarkista Palkkalajit-rekisterissä, että palkkalaji 2405 ei ole ennakonpidätyksen ja sosiaalivakuutusmaksujen palkkalajien prosentin perusteissa mukana. Kun palkkalaji ei ole mukana perusteissa, ohjelma ei pidätä ennakonpidätystä ja sosiaalivakuutusmaksuja verovapaasta työsuhdematkalippuedun osuudesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos ko. sivukulujen palkkalajeissa on valittuna Prosentin perusteeksi ”Palkkalajiluokan jälkeen”, niin Poikkeukset-painikkeesta avautuvassa ikkunassa ko. palkkalaji tulee olla lisättynä oikean reunan valittuihin palkkalajeihin seuraavasti:

Ennakonpidätyksen palkkalaji:

Kaikki työttömyysvakuutusmaksujen ja eläkevakuutusmaksujen palkkalajit (eli kaikki ne palkkalajit, joissa on valittuna Prosentin tyyppi -kohdassa “Työntekijän/työnantajan maksu” ja kytkentä yhteisrekisterin työttömyysvakuutusmaksuun tai TyEL-/KuEL-eläkevakuutusmaksuihin, vaikka niitä ei koko yrityksessä olisi käytössä tai koskaan aiemmin käytetty):

Jos palkkalajistossa on lisäksi muita palkkalajeja työttömyys- ja eläkevakuutusmaksuille (esim. lähdeverolliset ttvak/evak-palkkalajit), jotka ovat kytkettynä yhteisrekisteriin ja Prosentin peruste -kohdassa on valittuna “Valitut palkkalajit”, työsuhdematkalippuedun palkkalaji ei saa olla Palkkalajit-painikkeesta avautuvassa ikkunassa Valittu-sarakkeessa:

Sotumaksu:

Tapaturmavakuutusmaksu:

Huom! Jos yrityksessä on useampi tapaturmavakuutuksen palkkalaji, joka on kytketty yhteisrekisteriin Prosentin tyypin “Työntekijän/työnantajan maksu”-kohdassa, tulee huolehtia, että työsuhdematkalipun veroton palkkalaji ei ole minkään näiden tapaturmavakuutusten prosentin perusteessa mukana edellä kuvatulla tavalla. 

Vakuutuspoikkeukset tulolajilla 341

Edellä kuvatuilla asetuksilla (kun työsuhdematkalipun veroton palkkalaji ei ole minkään sivukulun palkkalajin prosentin perusteessa mukana), ei palkkalajilla 2405 Työsuhdematkalippu veroton maksettaessa palkkalaskelmalla pidätetä ennakonpidätystä eikä sivukuluja. Tällöin Vakuutuspoikkeukset-painikkeen takana käytettäessä valintaa “Fivaldin mukainen”, tulorekisteriin ei ilmoiteta tulolajikohtaisia vakuutuspoikkeuksia tyel-, tapaturma-, työttömyysvakuutusmaksujen eikä sotumaksujen osalta, koska Tulorekisterioletus on “Ei”:

Vaihtoehtoisesti tällaisessa tilanteessa voitaisiin käyttää myös yllä olevan ikkunan “Ei poikkeusta”-valintaa (jolloin käytännössä tiedot menisivät kohdan “Tulorekisterioletus” mukaisesti). Lähtökohtaisesti asetukset kuitenkin kannattaa asettaa palkkalajeille edellä kuvatulla tavalla, koska palkkalajien omat asetukset ohjaavat sitä, että itse palkkalaskelmilla sivukulut laskeentuvat oikein.

Työsuhdematkalippuetu sisältyy bruttopalkkaan

Tarkista Palkkalajit-rekisterissä ennakonpidätyspalkkalajin 6000 poikkeuksista, että palkkalaji 2405 ei ole ennakonpidätyksen perusteessa mukana. Palkkalaji 2405 tulee olla määritelty ennakonpidätyksen poikkeuksiin, jotta ohjelma ei pidätä palkkalaskelmalla verovapaasta työsuhdematkalippuedun osuudesta ennakonpidätystä.

Ennakonpidätyksen palkkalajilla verottoman työsuhdematkalipun palkkalaji tulee siis olla Poikkeukset-painikkeesta avautuvassa ikkunassa Valitut-sarakkeessa:

Tilanteessa, jossa työsuhdematkalippuetu sisältyy bruttopalkkaan, ei työsuhdematkalipun vähennys saa vaikuttaa perittävien työttömyys-, tapaturma- ja eläkevakuutusmaksujen perusteeseen. Näiden vakuutusmaksujen osalta prosentin perusteena on bruttopalkka, joka sisältää työsuhdematkalippuedun.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos kyseisten sivukulujen palkkalajeissa on valittuna Prosentin perusteeksi ”Palkkalajiluokan jälkeen”, ei Poikkeukset-painikkeesta avautuvassa ikkunassa saa verottoman työsuhdematkalipun palkkalaji olla lisättynä oikean reunan valittuihin palkkalajeihin.

Kaikki työttömyysvakuutusmaksujen ja eläkevakuutusmaksujen palkkalajit (eli kaikki ne palkkalajit, joissa on valittuna Prosentin tyyppi -kohdassa “Työntekijän/työnantajan maksu” ja kytkentä yhteisrekisterin työttömyysvakuutusmaksuun tai TyEL-/KuEL-eläkevakuutusmaksuihin, vaikka niitä ei koko yrityksessä olisi käytössä tai koskaan aiemmin käytetty):

Jos palkkalajistossa on lisäksi muita palkkalajeja  työttömyys- ja eläkevakuutusmaksuille (esim. lähdeverolliset ttvak/evak palkkalajit), jotka ovat kytkettynä yhteisrekisteriin ja Prosentin peruste -kohdassa on valittuna “Valitut palkkalajit”, verottoman työsuhdematkalippuedun palkkalaji tulee olla Palkkalajit-painikkeesta avautuvassa ikkunassa Valittu-sarakkeessa:

Sotumaksu, verottoman työsuhdematkalippuedun palkkalaji tulee olla Poikkeukset-ikkunan Valittu-sarakkeessa:

Tapaturmavakuutusmaksu:

Huom! Jos yrityksessä on useampi tapaturmavakuutuksen palkkalaji, joka on kytketty yhteisrekisteriin Prosentin tyypin “Työntekijän/työnantajan maksu”-kohdassa, tulee huolehtia, että työsuhdematkalipun veroton palkkalaji ei ole minkään näiden tapaturmavakuutusten prosentin perusteessa mukana edellä kuvatulla tavalla. 

Vakuutuspoikkeukset tulolajilla 341

Edellä kuvatuilla asetuksilla (kun työsuhdematkalipun veroton palkkalaji ei ole mukana tyel-, työttömyys-, ja tapaturmavakuutusten prosentin perusteessa), 2405 Työsuhdematkalippu veroton -palkkalajilla maksettaessa, ei palkkalaskelmalla pidätetä ennakonpidätystä ja sotumaksua verovapaasta työsuhdematkalippuedusta, mutta muut  sivukulut peritään. Näin ollen palkkalajin Vakuutuspoikkeukset-painikkeen takana käytettäessä valintaa “Fivaldin mukainen”, tulorekisteriin menee tulolajikohtaiset vakuutuspoikkeukset tyel-, tapaturma- ja työttömyysvakuutumaksujen osalta, koska Tulorekisterioletus on “Ei” ja sairausvakuutusmaksusta (sotu) ei mene poikkeusta, koska oletus on “Ei”.

Vaihtoehtoisesti tällaisessa tilanteessa voitaisiin käyttää myös yllä olevan ikkunan “Poikkeus”-valintaa (jolloin tiedot menisivät kohdan “Tulorekisterioletus” tiedon vastaisella tavalla, eli “Kyllä”) Tyel, Tapaturma ja Työttömyysvakuutus-kohtien osalta. Lähtökohtaisesti asetukset on kuitenkin suositeltavaa asettaa palkkalajeille edellä kuvatulla tavalla, koska palkkalajien omat asetukset ohjaavat kuitenkin sitä, että itse palkkalaskelmilla sivukulut laskeentuvat oikein.

Verollinen osuus

Perusta Palkkalajit-rekisterissä uusi palkkalaji 2410 Työsuhdematkalippu, verollinen osuus Luontoisedut-palkkalajiluokkaan:

Linkitä palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 342 ”Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus” Tilastoryhmät-välilehdellä:

Työsuhdematkalipun omavastuuosuus

Perusta Palkkalajit-rekisterissä uusi palkkalaji 5016 Työsuhdematkalippu, omavastuuosuus Vähennykset-palkkalajiluokkaan:

Linkitä Tilastoryhmät-välilehdellä palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 415 ”Työsuhdematkalipusta peritty korvaus”:

 

Palkansaajan tiedot

Tarkista, että Palkanlaskennan perustiedot -rekisterin Luontoisedut-välilehdeltä löytyy Työsuhdematkalippu-tyyppinen luontoisetu ja lisää se tarvittaessa:

Aseta luontoisetu palkansaajille voimaan Luontoisedut ja ulosottotiedot –välilehdellä Palkansaajat-rekisterissä:

Lisää henkilön palkkalajeihin tarvittaessa perustetut palkkalajit ja tarvittaessa valinta “Aina palkkalaskelmaan”, jotta ne nousevat palkkalaskelmien luontiajoissa uusille laskelmille.

Päätä myös mahdolliset aiempien ohjeistusten mukaiset työsuhdematkalippuedun sosiaalivakuutusmaksuja varten perustetut palkkalajit henkilökohtaisista palkkalajeista 31.12.2021, jotta ne eivät nouse henkilön palkkalaskelmille enää uusien palkkalaskelmien teon yhteydessä.

Palkkalaskelma ja ilmoittaminen tulorekisteriin kun työsuhdematkalippuetu annetaan palkan päälle

Jos työnantajan antama etu annetaan palkan päälle ja se on alle 3400 euroa vuodessa, eikä siitä peritä omavastuuosuutta, niin palkkalaskelmalle voidaan laittaa vain verottoman työsuhdematkalipun palkkalaji.

Esim. työnantaja antaa työntekijälle 380 euron arvoisen sarjalipun tammikuussa:

Mikäli edun arvo ylittää 3400 euroa, lisätään palkkalaskelmalle 2410-palkkalajilla verollinen osuus työsuhdematkalippuedusta. Jos työnantaja perii työntekijältä omavastuuosuuden, joka on pienempi kuin verollinen osuus, lisätään palkkalaskelmalle kaikki kolme palkkalajia (2405, 2410 ja 5016).

Esim. Tulorekisteriohjeen esimerkki 9 vastaava tilanne, jossa vuotuinen työsuhdematkalipun arvo on 5000 euroa. Työnantaja perii omavastuuosuuden 1200 euroa vuodessa. Tästä palkaksi katsottu osuus on 400 euroa vuosi  (5000 – 3400 – 1200):

Tällöin ilmoitus näyttää Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -websovelluksen Henkilö-välilehdellä seuraavanlaiselta:

Tarkista ennen maksetuksi merkintää Hae vakuutuspoikkeukset-painiketta painamalla, että tulolajin 341 riville ei nouse vakuutuspoikkeusnumeroita.

Kun maksetuksi merkintä on tehty, voit tarkistaa myös Lähetyserät-välilehdeltä palkkakauden erän lopusta Näytä xml-aineisto -painikkeella avautuvasta pdf-tiedostosta, että siellä ei näy 341 tulolajin alla vakuutuspoikkeuksia, koska ne menevät tulorekisterioletuksen (“Ei”) mukaisesti:

Palkkalaskelma ja ilmoittaminen tulorekisteriin kun työsuhdematkalippuetu annetaan rahapalkkaa alentamalla

Näissä ohjeissa kuvataan esimerkin avulla, miten työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan tulorekisteriin, kun se on annettu rahapalkkaa alentamalla.

Vain verovapaata työsuhdematkalippuetua

 • Vastaa tulorekisterin ohjeen esimerkkiä 13
 • Työntekijän kuukausipalkka on 3500 euroa. Alla olevassa esimerkissä vähennys on merkitty omana rivinä (-100e kk-palkka).
 • Työnantaja antaa työntekijälle kuukausittain 100 euron arvoisen työsuhdematkalippuedun.
 • Etua annetaan vuodessa yhteensä 1 200 euroa, joten etu on verovapaata tuloa.
 • Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijälle annettava työsuhdematkalippuetu sisällytetään työntekijän bruttopalkkaan.
 • Palkkalaskelmalla työttömyysvakuutuksen, tyelin ja tapaturmavakuutusmaksun peruste on 3 500 euroa (bruttopalkka sis. työsuhdematkalippuedun) ja ennakonpidätyksen sekä sotumaksun peruste on 3 400 euroa, eli peruste ei sisällä työsuhdematkalippuetua

Tarkista ennen maksetuksi merkintää Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -websovelluksen Henkilö-välilehdellä Hae vakuutuspoikkeukset-painiketta painamalla, että tulolajin 341 rivillä näkyy vakuutuspoikkeukset 2,5,6:

Kun maksetuksi merkintä on tehty, voit tarkistaa myös Lähetyserät-välilehdeltä palkkakauden erän lopusta Näytä xml-aineisto -painikkeesta avautuvasta pdf-tiedostosta, että tulolajin 341 alla näkyvät vakuutuspoikkeukset, koska ne menevät tulorekisterioletuksen (“Ei”) vastaisesti näiden kolmen vakuutuksen osalta:

Verovapaata ja verollista työsuhdematkalippuetua

 • Vastaa tulorekisterin ohjeen esimerkkiä 14
 • Työntekijän kuukausipalkka on 4 100 euroa (alla olevalla esimerkkilaskelmalla vähennetty suoraan kuukausipalkasta).
 • Työnantaja antaa työntekijälle kuukausittain 300 euron arvoisen työsuhdematkalippuedun
 • Etua annetaan vuodessa yhteensä 3600 euroa, joten etu on verovapaata tuloa 3400 euroon asti ja 200 euron osalta veronalaista tuloa.
 • Verovapaata tuloa ilmoitetaan kuukaudessa  283,33 euroa (3400 euroa /12kk) ja verollista etua 16,67 euroa /kk (200 euroa /12kk).
 • Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijälle annettava työsuhdematkalippuetu sisällytetään työntekijän bruttopalkkaan.
 • Palkkalaskelmalla työttömyysvakuutuksen, tyelin ja tapaturmavakuutusmaksun peruste on 4100 euroa (bruttopalkka sis. työsuhdematkalippuedun) ja ennakonpidätyksen sekä sotumaksun peruste on 3 816,67 euroa, eli peruste ei sisällä työsuhdematkalippuetua.

Tarkista ennen maksetuksi merkintää Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -websovelluksen Henkilö-välilehdellä Hae vakuutuspoikkeukset -painiketta painamalla, että tulolajin 341 rivillä näkyy vakuutuspoikkeukset 2,5,6:

Kun maksetuksi merkintä on tehty, voit tarkistaa myös Lähetyserät-välilehdeltä palkkakauden erän lopusta Näytä xml-aineisto -painikkeesta avautuvasta pdf-tiedostosta, että tulolajin 341 alla näkyvät vakuutuspoikkeukset, koska ne menevät tulorekisterioletuksen (“Ei”) vastaisesti näiden kolmen vakuutuksen osalta:

Työsuhdematkalippu ja omavastuuosuus

 • Vastaa tulorekisterin ohjeen esimerkkiä 15
 • Työntekijän kuukausipalkka on 8 000 euroa (alla olevalla esimerkkilaskelmalla etu on vähennetty suoraan kuukausipalkasta).
 • Työnantaja antaa työntekijälle kuukausittain 90  euron arvoisen työsuhdematkalippuedun.
 • Etua annetaan vuodessa yhteensä 1 080 euroa, joten etu on verovapaata tuloa.
 • Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijälle annettava työsuhdematkalippuetu sisällytetään työntekijän bruttopalkkaan.
 • Työnantaja perii edusta korvausta työntekijältä 50 euroa kuukaudessa.
 • Peritty korvaus alentaa annetun työsuhdematkalippuedun määrää 40 euroon kuukaudessa (90 − 50).
 • Vastaavasti työttömyys-, työeläke sekä tapaturmavakuutusmaksujen alainen ansio alenee 90 eurosta 40 euroon työsuhdematkalippuedun osalta.
 • Maksaja vähentää perityn korvauksen myös verovapaasta edusta ja ilmoittaa erotuksen verovapaana työsuhdematkalippuetuna tulolajilla 341  antaen vakuuttamistiedon tyypillä tieto, että työsuhdematkalippuetu on työeläke-, työttömyys- ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.
 • Palkkalaskelmalla työttömyysvakuutuksen, tyelin ja tapaturmavakuutusmaksun peruste on 7950 euroa (bruttopalkka sis. työsuhdematkalippuedun) ja ennakonpidätyksen sekä sotumaksun peruste on 7 910 euroa, eli peruste ei sisällä työsuhdematkalippuetua.

Tarkista ennen maksetuksi merkintää Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -websovelluksen Henkilö-välilehdellä Hae vakuutuspoikkeukset -painiketta painamalla, että tulolajin 341 rivillä näkyy vakuutuspoikkeukset 2,5,6:

Kun maksetuksi merkintä on tehty, voit tarkistaa myös Lähetyserät-välilehdeltä palkkakauden erän lopusta Näytä xml-aineisto -painikkeesta avautuvasta pdf-tiedostosta, että tulolajin 341 alla näkyvät vakuutuspoikkeukset, koska ne menevät tulorekisterioletuksen (“Ei”) vastaisesti näiden kolmen vakuutuksen osalta:Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.