Liikaa perittyjen sosiaalimaksujen oikaiseminen

Jos työntekijältä on peritty liikaa työntekijän työeläke- tai työttömyysvakuutusmaksuja, liikapidätyksen osuus voidaan palauttaa tulonsaajalle alentamalla myöhemmän palkkakauden työntekijämaksuja vastaavasti. Visma Fivaldin kannalta tämä on normaalia palkanlaskentaa, jossa tiedot on korjattu normaalia pienemmäksi. Mitään muita lisämerkintöjä ei tarvita. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, kun palkkakausi merkitään maksetuksi.

Jos liian suurena perittyä työntekijämaksua ei voida alentaa tulonsaajan myöhemmän palkkakauden työntekijämaksuista, liikapidätys voidaan maksaa tulonsaajalle takaisin ja summa ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella negatiivisena lukuna. Visma Fivaldin kannalta tämä on normaalia palkanlaskentaa, jossa on palkkarivi takaisinmaksulle. Riville lisätään tulorekisterin kohdistuskauteen palkkakausi, jolloin perittiin liikaa. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, kun palkkakausi merkitään maksetuksi.

Sosiaalimaksujen liian pienenä perityn maksun oikaiseminen

Joissain tilanteissa laki rajoittaa työnantajaa perimästä liian pienenä perittyjä maksuja tulonsaajalta myöhemmissä palkanmaksuissa. Jos työntekijän työeläke- tai työttömyysvakuutusmaksu on ilmeisen virheen vuoksi jäänyt palkanmaksun yhteydessä pidättämättä, työnantaja voi periä pidättämättä jääneen maksun kahden seuraavan palkanmaksun yhteydessä, mutta ei enää sen jälkeen. Oikaisutilanteissa maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tulonsaajalta perimänsä summan. Visma Fivaldin kannalta tämä on normaalia palkanlaskentaa, jossa tiedot on korjattu normaalia suuremmaksi. Mitään lisämerkintöjä ei tarvita. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, kun palkkakausi merkitään maksetuksi.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.