Työtapaturmavakuutustieto

Sovellusikkuna > Palkat Palkansaajat > ylävalikon Palkanlaskennan henkilöt Perustiedot Vakuutukset-välilehdellä on mahdollista määrittää yrityskohtainen ja tulonsaajakohtainen työtapaturmavakuutusyhtiö ja vakuutusnumero.

Työtapaturmavakuutustieto annetaan seuraavasti:

  • Selite-sarakkeessa annetaan kuvaava selite.
  • Vakuutusyhtiö-sarakkeessa valitaan vakuutusyhtiö. Tarvittaessa valintalistaan lisätään uusia vakuutusyhtiöitä.
  • Vakuutusnumero-kenttään annetaan vakuutusnumero. Vakuutusnumero-kentän kokoa on kasvatettu työtapaturmavakuutusnumeron mukaiseksi. Ohjelmisto ei tee työtapaturmavakuutukselle vastaavaa vakuutusnumeron alkuosan oikeellisuustarkistusta kuin tehdään työeläkevakuutusnumerolle. Käytännössä tarkistusta ei tehdä, jos Tieto työeläkevakuutuksesta -kenttä on tyhjä ja Ilmoitukset-kohtaan on valittu Tulorekisteri: Tapaturmavakuutus.

Taulukon Tieto työeläkevakuutuksesta -sarake koskee nimensä mukaisesti vain työeläkevakuutuksia, eikä sitä saa valita työtapaturmavakuuksille.

Oletus-sarakkeessa voi valita yrityksessä tulonsaajilla oletuksena käytettävän tapaturmavakuutuksen.

Välilehden alaosan Ilmoitukset-kohtaan valitaan Tulorekisteri: Tapaturmavakuutus.

Useamman tapaturmavakuutuksen käyttäminen

Mikäli yrityksessä on käytössä useampi tapaturmavakuutus, tulee kaikki yrityksen käytössä olevat tapaturmavakuutukset perustaa tämän ohjeen mukaisesti. Tarvittaessa valitse yrityksen oletustapaturmavakuutus.

Kun yrityksessä on käytössä useampia tapaturmavakuutuksia, tulee vakuutus määrittää jokaiselle tapaturmavakuutetulle palkansaajalle joko palkansaajakohtaisesti tai käyttämällä oletusvalintaa. Tieto määritellään Palkansaajat-rekisterin Työsuhde-välilehden Vakuutukset-kohtaan. Palkansaajakohtaisesti määritetty tai oletustapaturmavakuutus näkyy Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -websovelluksen Henkilö-välilehdellä, ja sama tieto siirtyy myös aineistolle. Mikäli yrityksellä on vain yksi tapaturmavakuutus, tapaturmavakuutusnumeroa ei näytetä Henkilö-välilehdellä eikä sitä siirretä palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin. Kaikki yrityksen tapaturmavakuutukset ovat mukana erillisilmoituksella.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.