Jos korjattava tieto on sellainen, että muutos koskee kaikkia erän aineistoja, voidaan mitätöinti tehdä Lähetyserät-välilehdeltä.

Tällaisia tapauksia ovat:

 • Suorituksen maksajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Yrityskohtaisen työtapaturmayhtiön yhtiötunnuksen ja vakuutusnumeron korjaus
 • Maksupäivän korjaus
 • Palkanmaksukauden korjaus 

Kaikkia erän aineistoja koskeva lähetyserän mitätöinti tehdään seuraavasti:

 1. Tarkista Henkilö-välilehdeltä, että mitätöitävät ilmoitukset ovat Hyväksytty-tilassa.

 1. Siirry Lähetyserät-välilehdelle ja etsi mitätöitävä lähetyserä näkyviin.

 2. Napsauta erärivin lopussa olevaa Mitätöi lähetyserä -painiketta (erän tulee olla hyväksytty, jotta painike on näkyvissä). Ohjelma kysyy varmistuksen mitätöinnille. Napsauta varmistusruudun Mitätöi tämä lähetyserä -painiketta. Toiminnasta muodostuu uusi lähetyserä, jolla mitätöidään alkuperäisessä aineistossa olleet ilmoitukset.  Myös Lista- ja Henkilö-välilehdellä lähetyserän mitätöinnillä mitätöityjen ilmoituksien tilat muuttuvat erän tilan muutosten mukana.

Odottaessasi tulorekisterin hyväksyntää mitätöinnille voit tehdä tarvittavat korjaukset kuten ohjeessa Tulorekisteri-ilmoituksen mitätöinti, muutos perustiedoissa.

Uuden lähetyserän muodostaminen ja lähettäminen mitätöinnin jälkeen

 1. Kun mitätöinti on hyväksytty, mene Lähetyserät-välilehdelle. Napsauta mitätöintierän rivin lopussa olevaa Tee uusilähetyserä -painiketta (painike näkyy, jos erän tyyppi on Mitätöinti ja erän tila on Hyväksytty). 2. Ohjelma kysyy uuden erän muodostamiselle vahvistuksen. Kun napsautat vahvistusikkunassa Tee uusi lähetyserä -painiketta, luo ohjelma jokaisesta lähetyserän ilmoituksesta uuden ilmoitusversion, joiden tila on Lähettämättä.
 3. Siirry Henkilö-välilehdelle ja siellä mitätöidylle kaudelle (voit vaihtoehtoisesti etsiä oikean kauden myös Lista-välilehdellä ja valita sieltä henkilön, jonka ilmoitus on mitätöity.)

Uudet ilmoitusversiot ovat nyt ”Lähettämättä”-tilassa odottamassa uuden ilmoituksen lähettämistä. Versionumero on 1, koska mitätöinti on poistanut edellisen ilmoittamisen tiedot tulorekisteristä.

 1. Lähetä uudet ilmoitukset napsauttamalla näkymän vasemman alareunan Uudet / Korvaavat ilmoitukset -painiketta (painike on näkyvissä vain, jos näkymässä on jotain lähetettävää) ja tarkista lähetettävät ilmoitukset ja lähetä ne Lähetä-painikkeella. Ilmoitukset muuttuvat Lähdössä-tilaan.


 1. Lähetyserät-välilehdelle muodostuu uusi lähetyserä tätä uutta palkkatietoilmoitusta varten. Se näkyy alla olevassa kuvassa ylimpänä rivinä. Vanhojen rivien painikkeita ei tule enää käyttää. Onnistuneen tulorekisterin käsittelyn jälkeen ilmoituksen tila on ”Hyväksytty”. Mitätöinti ja siihen liittyvä uuden ilmoituksen lähettäminen on suoritettu onnistuneesti. Tarvittaessa seuraava koko erälle suoritettava mitätöinti tehdään tälle viimeksi hyväksytylle erälle.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.