Fivaldi järjestelmään on mahdollista kutsua/liittää ulkopuolinen käyttäjätunnus käyttäjäksi haluttuihin yrityksiin. Esimerkiksi tilanne, kun tilitoimiston asiakkaalla on oma Fivaldi ympäristö ja tilitoimiston kirjanpitäjällä omassa ympäristössään Fivaldi tunnus ja oikeudet. Asiakas voi tällöin lähettää kirjanpitäjälle pyynnön liittyä ulkopuoliseksi käyttäjäksi yritykseensä.

Jos olet ulkopuolisena käyttäjänä toisen ympäristön palvelunhallinnassa, et voi lähettää toiselle ulkopuoliselle käyttäjälle pyyntöä liittyä käyttäjäksi. Tämä pyyntö on aina lähetettävä ympäristön oman käyttäjätunnuksen toimesta.    

Pyynnön lähettäjän toimenpiteet

 • Perusta ensin uusi käyttäjäryhmä ”Uusi käyttäjäryhmä” - painikkeella. Määrittele käyttäjäryhmälle nimi ja valitse tyypiksi "Ulkopuolisten käyttöoikeusryhmä".
 • Tallenna uusi ryhmä ennen kuin jatkat seuraavaan kohtaan, muutoin pyynnön lähetys ei onnistu. 
 • Mikäli on tarvetta liittää useammankin Fivaldi ympäristön ulkopuolisia käyttäjiä, niin jokaista ympäristöä varten on tehtävä aina oma ulkopuolinen käyttöoikeusryhmä.   
 • Paina seuraavaksi ”Lähetä pyyntö käyttäjälle”.
 • Anna liitettävän ulkopuolisen henkilön Fivaldi - käyttäjätunnus. Tarkista, että tunnus on kirjoitettu oikein.
 • Lähetetty pyyntö on voimassa 24 h, mutta aikaa voi tarvittaessa pidentää ennen lähetystä.
 • Paina "Lähetä pyyntö" ja kuittaa ilmoitus lähetyksestä OK:lla. 
 • Voit lähettää saman ulkopuolisen ryhmän sisällä useille käyttäjille pyyntöjä. Käyttäjien tulee olla saman ulkopuolisen Fivaldi ympäristön käyttäjiä (= käyttäjätunnuksen alkuosa on sama).
 • Huom. Ohjelma tarkistaa maksimi käyttäjämäärät per sovellus. Jos ulkopuolisessa sopimuksessa on esimerkiksi hankittu 1 käyttöoikeus kirjanpitoon, et voi lähettää pyyntöä toiselle tunnukselle jos käyttöoikeudet on jo määritelty yhdelle käyttäjälle.
 • Ilmoita kyseiselle ulkopuoliselle henkilölle, että hän käy hyväksymässä pyynnön Fivaldi ilmoitukset näkymässä. (Jos pyyntöä ei ehditä hyväksyä edellä määritellyn ajan puitteissa, tulee lähettää uusi pyyntö.)

Ulkopuolisen käyttäjän toimenpiteet

Ulkopuolinen käyttäjä on saanut Fivaldi - ilmoitukset näkymään viestin kyseisestä pyynnöstä.

 • Kirjaudu Fivaldiin ja klikkaa oikeassa ylänurkassa näkyvää "kirjekuori - ikonia".

 • Avaa kyseinen viesti ja klikkaa "Hyväksy”.

 • Ilmoita pyynnön lähettäjälle tehdystä hyväksynnästä. Hän pääsee nyt antamaan halutut käyttöoikeudet tarvittaviin yrityksiin. (Vasta sen jälkeen kyseiset yritykset tulevat näkyviin ulkopuolisen käyttäjän yrityslistalle.) 

Pyynnön lähettäjän jatkotoimenpiteet

Käyttöoikeuksien määrittely ulkopuoliselle käyttäjäryhmälle.

Voit määritellä ainoastaan niiden sovellusten käyttöoikeuksia jotka ulkopuolisilla käyttäjillä on hankittuna omaan Fivaldi sopimukseensa. Ohjelma tarkistaa myös ulkopuolisen ympäristön maksimi käyttäjämäärät per sovellus. Jos on esimerkiksi hankittu 1 käyttöoikeus kirjanpitoon, et voi antaa kirjanpidon oikeuksia kahdelle tunnukselle.

Jos ulkopuoliselle käyttäjäryhmälle annetaan oikeus myös Palvelunhallinta sovellukseen, ulkopuolinen käyttäjä ei silti pääse hallitsemaan muuta kuin omaan ympäristöönsä liittyvää ulkopuolista käyttäjäryhmää ja sen oikeuksia. Ulkopuolinen käyttäjä ei siis voi olla ”pääkäyttäjänä” toisen ympäristön palvelunhallinnassa.

 • Avaa Palvelunhallinta ja Käyttäjäryhmät -lista. Siirry kyseisen ulkopuolisen käyttäjäryhmän kohdalle.

 • Ruudun oikeassa yläkulmassa näkyvät nyt kaikki ne ulkopuoliset käyttäjät jotka ovat pyynnön hyväksyneet.

 • Valitse haluttu yritys listalta. Määrittele kaikki tarvittavat käyttöoikeudet. Jos oikeudet annetaan useaan eri yritykseen, paina lopuksi "Kopioi yrityksille", valitse halutut yritykset ja "Kopioi".

 • Tallenna lopuksi muutokset. Ulkopuolisella käyttäjällä näkyy nyt annetut käyttöoikeudet niissä yritysnumeroissa joihin oikeudet määriteltiin.

Ulkopuolisen käyttäjän näkymä jos ympäristöjen yritykset ovat eri kantaryhmissä

Jos ulkopuolinen käyttäjä toimii eri Fivaldi kantaryhmässä kuin pyynnön lähettänyt yritys, tulee ulkopuolisen käyttäjän tehdä seuraava toimenpide päästäkseen käsittelemään eri kantaryhmien yrityksiä:

 • Fivaldi kirjautumisen jälkeen, klikkaa oikeasta ylänurkasta käyttäjätunnuksen oikealta nuolialas ja valitse ”Kantaryhmä”

 • Valitse listalta ulkopuolisen ympäristön kantaryhmä (se jossa juuri ollaan näkyy listalla harmaana)

 • Ohjelma vaihtaa hetken päästä yrityslistaan valitun kantaryhmän yritykset

 • Kun halutaan taas siirtyä toiseen kantaryhmään, on käytävä jälleen vaihtamassa kantaryhmä

Mikä on kantaryhmä

Fivaldi ympäristöissä on eri kantaryhmiä. Syynä tähän on esim. toisen kantaryhmän tilan täyttyminen tai jokin muu tekninen asia. Ohjelman käytön kannalta asiakkaalle näkyvin muutos on edellä mainittu kantaryhmän valintatoimenpide ja lisäksi seuraava huomioitava asia:

Jos käytössä on jokin muu pankkiohjelma kuin Fivaldi pankkiyhteys

- sähköiset massatoiminnot kuten viiteaineistojen sisään luku, tiliotteiden nouto, maksuaineistojen lähetys yms. on tehtävä jokaisessa kantaryhmässä erikseen

Jos käytössä on Fivaldi pankkiyhteys

- sähköiset massatoiminnot kulkevat kantaryhmien yli samassa siirrossa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.