Miten palkkaennakot käsitellään Fivaldissa?

V

Vuoden 2020 vaihtuessa palkkaennakoiden ilmoittamisaikaa pidennettiin. Miten tämä muutos vaikuttaa palkkaennakkojen käsittelyyn ja ilmoittamiseen Fivaldissa?Verottajan ohjeistus palkkaennakoiden ilmoittamisen suhteen on vuodesta 2020 lähtien seuraava:

 

"Palkkaennakot voi ilmoittaa samassa määräajassa kuin saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettava palkka, jos palkat maksetaan saman kalenterikuukauden aikana. Tällöin palkkaennakosta ei tarvitse tehdä omaa palkkatietoilmoitusta. Palkkaennakkoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös johtavassa asemassa oleville tai osakkaille maksettuihin palkkoihin.

 

Ennakkoperintälain ja -asetuksen mukaan palkkaennakosta on pitänyt jo tähänkin saakka toimittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut palkkaennakon maksupäivänä. Tämä ei ole tulorekisterin myötä tullut uusi asia. Kun ennakonpidätys on toimitettu ja sosiaalivakuutusmaksut maksettu, palkkaennakko vähennetään työntekijän bruttopalkasta varsinaisena palkanmaksupäivänä.

 

Työnantaja tilittää ennakonpidätyksen ja sosiaalivakuutusmaksut maksujen keräämisestä vastaaville tahoille erillisten aikataulujen mukaan."

 

Koska Fivaldissa palkkatietoilmoitukset lähtevät maksetuksi merkinnän yhteydessä automaattisesti, ei tällä muutoksella käytännössä ole vaikutusta siihen, miten palkkaennakot kannattaa ohjelmassa käsitellä. Ennakkopalkoissa kannattaa siis edelleen tehdä palkkalaskelma normaalisti vähennyksineen, ja maksaa palkkaennakko palkkalajilla, joka kuuluu rahapalkan palkkalajiluokkaan ja on linkitetty oikeaan tulolajiin, ja antaa tietojen mennä maksetuksi merkinnän yhteydessä automatiikalla normaalisti tulorekisteriin. Palkkaennakko otetaan sitten tarvittaessa huomioon tulevissa palkanmaksuissa.

 

Emme siis edelleenkään suosittele käyttämään ennakkomaksutapauksissa vähennyksien palkkalajiluokkaan kuuluvaa palkkalajia, koska se ei kuulu ennakonpidätyksen ja sivukulujen perusteeseen, eikä Fivaldi siten tue sen lähettämistä tulorekisteriin. 

 

Lisäys ohjeeseen 17.11.2021:

 

Jos vähennysten palkkalajiluokassa olevaa Palkkaennakko-palkkalajia on tarvetta käyttää esimerkiksi siitä syystä, että palkanlaskija saa tiedon palkkaennakon maksusta jälkikäteen, on palkkalaji "5000 Palkkaennakko" kytkettävä Palkkalajit-rekisterissä tulolajiin "999 Ei tulorekisteriin" tämän ohjeen mukaisesti. Kun palkkaennakon osuus vähennetään varsinaisen palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelmalla, niin tällöin palkkatiedot siirtyvät täysimääräisinä tältä palkkalaskelmalta tulorekisteriin, eli ikään kuin palkkaennakkoa ei olisi maksettu.

 

Mikäli palkoissa on käytetty palkkaennakon osalta virheellistä tulolajikytkentää ja tästä on aiheutunut virheellisiä ilmoituksia tulorekisteriin, ja niitä ei ole korjattu esimerkiksi asiointipalvelun kautta, voi tiedot korjata Fivaldista korvaavina ilmoituksina. Tämä tehdään palkkalajin oikealle tulolajille kytkemisen jälkeen muodostamalla "Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin" -sovelluksessa korvaava ilmoitus jokaiselle korjattavalle palkkatietoilmoitukselle Henkilö-välilehden oikean alareunan uusintapainikkeella. Lopuksi kaikki korvaavat ilmoitukset voi lähettää yhdellä kertaa palkkakausittain Henkilö-välilehden vasemman alareunan lähetyspainikkeella. On myös huomioitava, että mikäli korjauksia tehdään päättyneelle verovuodelle, on kaikki saman tulonsaajan kyseisen verovuoden ilmoitukset korjattava saman päivän aikana ennen klo 16.


Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme. 

Etkö löydä etsimääsi?

Aloita uusi keskustelu